Disclaimer

Internationale Blumenhandel Bung-Linden B.V., hierna te noemen IBH-Export BV, geeft u toegang tot www.ibh-export.nl, waarop teksten, afbeeldingen en ander materiaal alleen ter informatie worden gepubliceerd. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Daarom aanvaardt IBH-Export BV geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade als gevolg van toegang tot deze site of die het gevolg kan zijn van enig gebrek aan juistheid en/ of volledigheid van de informatie zoals beschikbaar is gesteld op de website. IBH-Export BV behoudt zich het recht voor om een ​​deel of alle inhoud op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie op deze website wordt regelmatig veranderd. Wijzigingen kunnen te allen tijde worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving. IBH-Export BV bezit het auteursrecht op de inhoud van deze site (alle tekst, afbeeldingen, geluiden en software).

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dit materiaal behoren toe aan IBH-Export BV en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken van dit materiaal is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IBH-Export BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald door dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij anders vermeld voor specifiek materiaal. Niets van deze site mag worden gekopieerd en/ of veranderd door derden.

Diversen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Meld misbruik

IBH-Export BV en haar dochterondernemingen werken dagelijks hard om ons systeem en proces te onderhouden en te verbeteren, zodat onze klanten altijd veilig online kunnen werken. Als u echter enige tekort in de IT vindt op onze website, stellen we uw hulp op prijs.

Rapportering

1. Wat u kunt melden
U kunt een tekort zo vaak melden als u wilt. Neem zo snel mogelijk contact met ons op als u een fout vindt.

2. Hoe kunt u dit rapporteren
U kunt dit melden door een e-mail naar ons te sturen. Stuur een e-mail naar info@ibh-export.nl. De verantwoordelijke persoon zal binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

3. Uw privacy
Onze zorg voor uw persoonlijke informatie. Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming.